Hlavní navigace

Univerzita Karlova

Nakladatelsv Fraus
intel Microsoft | Partnei ve vzdln
AVMEDIA | komunikace obrazem
Hewlett Packard

Modern vyuovn
Akademie modernho vzdlvn Heran Jan

Drobečková navigace

Drobečková navigace

Obsah stránek

Nakladatelství Fraus

Nakladatelství Fraus

Nakladatelství Fraus vydává ročně přes sto novinek, prodá více než 1 milion kusů publikací a ostatních nosičů a díky tomu se řadí mezi největší nakladatelství v České republice. O kvalitě produkce svědčí nejen stále se zvětšující poptávka škol, ale i řada ocenění a nominací z evropské i naší scény: ceny Evropské asociace nakladatelství učebnic (EEPG), Medaile MŠMT 1. stupně, cena Křišťálový disk za nejlepší software veletrhu INVEX, několikanásobné ocenění Slovník roku a další.

Ediční plány se orientují především na produkci učebnic, slovníků a audiovizuálních a interaktivních výukových materiálů pro základní, střední a jazykové školy. Nakladatelství má nejdelší tradici ve vydávání učebnic a doplňkových materiálů pro výuku cizích jazyků. Všechny produkty již od počátku vznikají coby didakticky i obsahově jednotný systém, který umožňuje propojit výuku jednotlivých předmětů do širších mezipředmětových bloků.

Strategickým cílem firmy je poskytovat komplexní služby v oblasti prezenční výuky v primární a sekundární škole včetně odborného vzdělávání především pedagogické veřejnosti. Nakladatelství aktivně spolupracuje se všemi pedagogickými fakultami a s řadou vzdělávacích organizací. Pro podporu a rozvoj moderních forem výuky, nových metodicko-didaktických postupů, aplikaci nových technologií a jejich zavádění do výuky také založilo obecně prospěšnou organizaci: AKADEMII MODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (www.modernivzdelavani.cz).

V roce 2007 FRAUS v českém školství zavedl zcela nový pojem - INTERAKTIVNÍ UČEBNICE, takzvané „i-učebnice®". Nakladatelství Fraus vyvinulo unikátní spojení klasických učebnic s jejich multimediální podobou. Jde o mimořádný projekt v rámci ČR i v evropském kontextu.


KLÍČOVÉ KNOW-HOW VLOŽENÉ DO PROJEKTU

Pilotní projekt VZDĚLÁNÍ21 je postaven na společném základě, kterým je odborně a didakticky připravený vzdělávací obsah ve formě systému učebnic a materiálů FRAUS. Každý žák je vybaven sadou učebnic a pracovních sešitů a současně mají všichni žáci ve zvolených třídách k dispozici kompletní sadu interaktivních multimediálních učebnic ve svých noteboocích ve formě žákovské licence.

Učitelé mají k dispozici interaktivní učebnice včetně cvičení a sady odborně a metodicky připravených testovacích úloh v elektronické podobě pro využití na interaktivních tabulích. Obsah doplňují softwarové učitelské nástroje, které výrazně usnadňují přípravu i vyhodnocování výuky, umožňují úpravy i vytváření vlastního obsahu, sdílení materiálů v rámci školy a další funkce.

Celý systém je vzájemně elektronicky propojen prostřednictvím internetu a umožňuje vzájemnou komunikaci mezi učitelem, žákem i rodičem nad výukovým obsahem, procvičováním, domácí přípravou i testováním.


Důvod účasti v projektu

„Využívání moderních informačních a komunikačních prostředků ve výuce je smysluplné ve spojení s profesionálně a didakticky připraveným obsahem. Toto spojení přinese výrazné pozitivní podněty a vlivy do procesu i výsledků vzdělávání našich dětí." říká Jiří Havlík z Nakladatelství Fraus.


Kontakt:


Nakladatelství Fraus

Jiří Havlík , vedoucí divize vzdělávání
tel.: 724 128 867
havlik@fraus.cz
www.fraus.cz

Nominace pro naši knihu Klárka hezky povídá

S radostí oznamujeme, že naše kniha Klárka hezky povídá postoupila do užšího výběru soutěže Nejkrásnější ...

12. 03. 2015
Více »

Brzdou digitálního vzdělávání nejsou peníze, ale hlavně malá podpora učitelů

Pro úspěšný přechod školy z učebnic na počítače jsou zásadní tři věci: připravení učitelé, fungující ...

24. 06. 2013
Více »

Extreme Collaboration - žáci, zapojte se do výuky!

Už jste vyzkoušeli nový prvek Extreme Collaboration (XC) pro SMART Notebook, který umožňuje žákům zapojit se ...

30. 05. 2013
Více »

Svět knihy 2013

Od 16. do 19. května 2013 proběhl na pražském holešovickém výstavišti další ročník knižního veletrhu Svět ...

15. 05. 2013
Více »

Jaká je vaše volba - tištěná nebo elektronická kniha?

Listujete raději papírovými knihami, nebo dáváte přednost knihám v elektronické podobě? Napište o tom a svůj ...

11. 03. 2013
Více »