Hlavní navigace

Univerzita Karlova

Nakladatelsv Fraus
intel Microsoft | Partnei ve vzdln
AVMEDIA | komunikace obrazem
Hewlett Packard

Modern vyuovn
Akademie modernho vzdlvn Heran Jan

Drobečková navigace

Drobečková navigace

Obsah stránek

Pedagogové

Multimediální přístup ke vzdělávání s sebou přináší v první řadě potřebu připravenosti učitelů všech předmětů porozumět didaktickým aspektům práce s moderními technologiemi. Procesy zavádění ICT do výuky předpokládají schopnost a připravenost učitelů s moderními technologiemi pracovat. Nestačí jen umět techniku ovládat; důležitým předpokladem úspěšného vyučování je jen smysluplně zařazená, vhodně použitá technika v kontextu s ostatními prvky procesu výuky. Jedině tak mají nové technologie potenciál přispívat jak k názornému vyučování, tak k aktivizaci žáků a studentů a k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků. Pro naplnění tohoto požadavku je významné, aby se zařazení moderních informačních technologií do výuky stalo nedílnou součástí výukových aktivit. Co to konkrétně znamená? Jedná se o to, aby moderní komunikační a informační prostředky vykazovaly vysokou didaktickou účinnost. Jinými slovy, aby probouzely zájem žáků, zprostředkovávaly učivo srozumitelně a názorně, vedly žáky jak k porozumění, tak ke kritickému nahlížení na informace a především rozvíjely jejich myšlení.


 

V rámci pilotních škol je v současné době v projektu VZDĚLÁNÍ21 zapojeno více než 60 učitelů klíčových předmětů šestého a sedmého ročníku základní školy: matematika, český jazyk, anglický jazyk, občanská výchova, přírodopis, dějepis, zeměpis a fyzika.

Učitelé mají k dispozici osobní počítače nebo netbooky a se svými žáky jsou při výuce propojeni ve společném digitálním prostoru a využívají interaktivní tabule. Mezi další nástroje učitele patří:  

  • systém elektronických učebnic, pracovních sešitů a příručky učitele
  • interaktivní učebnice a cvičení
  • elektronické slovníky
  • soubor oborových testů a systém elektronického testování
  • další digitální výukový obsah
  • programy pro sdílení výukového obsahu ve třídě i mimo ni (možnost cílené domácí přípravy, posílání vypracovaných cvičení učiteli elektronicky atd)
  • hlasovací zařízení, vizualizéry

 

České BudějoviceV procesu přípravy na výuku si učitelé kladou řadu otázek: co z obsahu vzdělávání, tedy učiva může být lépe (názorněji, efektivněji, zajímavěji apod.) zprostředkováno pomocí počítače, interaktivní tabule, elektronické učebnice apod.? V čem konkrétně přispěje použití moderních pomůcek k plnění cílů výuky? Jak prostřednictvím počítače rozvíjet kooperativní formy práce? Jak vhodně využít principu názornosti ve výuce?  

Každý z učitelů má trochu odlišný vztah k moderním technologiím a práci s nimi. Vyučovací hodiny se zapojením digitálních a interaktivních pomůcek jsou do značné míry otázkou schopnosti vyučujícího reagovat a přizpůsobovat skladbu hodiny individuálním požadavkům žáků, což je považováno za značnou výhodu této formy výuky.

VZDĚLÁNÍ21 prosazuje systematické vzdělávání založené na jasné koncepci a respektující požadavky jednotlivých učitelů, žáků i rodičů. Iniciativa firem zapojených do projektu směřuje k vytvoření metodických postupů a didaktických návodů na plnohodnotné zapojení elektronického obsahu a informačních technologií do výuky a vzdělávání na českých školách.

Projekt bude po celou dobu jeho čtyřleté realizace sledovat odborný garant, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Výroční hodnotící zpráva odborného garanta shrnuje poznatky získané v prvním roce pilotáže projektu.

Nominace pro naši knihu Klárka hezky povídá

S radostí oznamujeme, že naše kniha Klárka hezky povídá postoupila do užšího výběru soutěže Nejkrásnější ...

12. 03. 2015
Více »

Brzdou digitálního vzdělávání nejsou peníze, ale hlavně malá podpora učitelů

Pro úspěšný přechod školy z učebnic na počítače jsou zásadní tři věci: připravení učitelé, fungující ...

24. 06. 2013
Více »

Extreme Collaboration - žáci, zapojte se do výuky!

Už jste vyzkoušeli nový prvek Extreme Collaboration (XC) pro SMART Notebook, který umožňuje žákům zapojit se ...

30. 05. 2013
Více »

Svět knihy 2013

Od 16. do 19. května 2013 proběhl na pražském holešovickém výstavišti další ročník knižního veletrhu Svět ...

15. 05. 2013
Více »

Jaká je vaše volba - tištěná nebo elektronická kniha?

Listujete raději papírovými knihami, nebo dáváte přednost knihám v elektronické podobě? Napište o tom a svůj ...

11. 03. 2013
Více »