Hlavní navigace

Univerzita Karlova

Nakladatelsv Fraus
intel Microsoft | Partnei ve vzdln
AVMEDIA | komunikace obrazem
Hewlett Packard

Modern vyuovn
Akademie modernho vzdlvn Heran Jan

Drobečková navigace

Drobečková navigace

Obsah stránek

Pilotní školy

Každá pilotní škola volí vlastní způsob výběru žáků do digitální třídy, avšak jednoznačným požadavkem partnerů projektu bylo a je, aby prospěch žáků a sociální prostředí nebyly pro tento výběr diskriminační.

Zájem škol zapojit se do projektu VZDĚLÁNÍ21 zdaleka přesahuje kapacitu určenou pilotním školám, přesto i ostatní školy, které již implementují nebo plánují začlenit žákovské netbooky do výuky mohou úspěšně čerpat zkušenosti, odbornou a konzultační pomoc všech partnerů projektu VZDĚLÁNÍ21.

---- Ke konci školního roku 2012/ 2013 bylo do projektu zapojeno celkem 23 tříd - 500 žáků a 80 pedagogů. Přesné počty žáků a pedagogů v jednotlivých školách, uvedených na seznamu níže, budou aktualizovány na základě závěrečné zprávy Pedagogické fakulty UK.  Ta bude uveřejněna počátkem září 2013. ----

Pilotní školy v číslech - školní rok 2010/2011 (65 učitelů + 275 žáků)
ZŠ L.Kuby, české Budějovice 12 učitelů 23 žáků 7. ročník 29 žáků 6. ročník
ZŠ Praha Kunratice 16 učitelů 25 žáků 7. ročník 52 žáků 6. ročník
ZŠ T.G.Masaryka, Česká Kamenice 15 učitelů 24 žáků 7. ročník 42 žáků 6. ročník
ZŠ Mládeže 3, Znojmo 5 učitelů 23 žáků 6. ročník
ZŠ Leandra Čecha, NM na Moravě 5 učitelů 17 žáků 6. ročník
10. základní škola Plzeň 12 učitelů

40 žáků 6. ročníkZŠ L. Kuby 48., České Budějovice

ZŠ L KubyProjektu VZDĚLÁNÍ21 se účastní celkem 52 žáků 6. a 7. ročníků. Výuka za pomoci netbooků probíhá téměř ve všech předmětech: český, anglický a německý jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika. Zapojeno je již dvanáct učitelů (ve školním roce 2009/10 bylo zapojeno osm učitelů). Mezi další technologie využívané pro výuku patří 6 počítačů, 14 interaktivních tabulí a hlasovací zařízení, pomocí kterých mohou učitelé například zábavnou formou testovat znalosti žáků z probíraného učiva.

více informací o škole a o jejím zapojení do projektu, fotografieZŠ T.G.Masaryka, Česká Kamenice

ZŠ T.G.MasarykaProjektu VZDĚLÁNÍ21 se účastní 66 žáků s notebookem, z nichž 42 dětí v šestých třídách a 24 dětí v sedmé třídě. Zapojeno je již 15 učitelů (cca třetina celého učitelského sboru školy)předmětů: český jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, občanská výchova, anglický jazyk a hudební výchova. Škola využívá při digitální výuce dále interaktivní tabule, dataprojektory a stolní počítače.

Více informací o škole a o jejím zapojení do projektuZŠ Kunratice, Praha 4

ZŠ KunraticeDo projektu VZDĚLÁNÍ21 se od školního roku 2009/10 zapojily dvě třídy 6. ročníku (jedna plně digitální, druhá pracuje s tradičními pomůckami a interaktivní tabulí). Od školního roku 2010/11 přibyly další dvě třídy nového šestého ročníku. Celkem používá osobní netbook ve výuce a při domácí přípravě již 77 dětí a 16 učitelů všech relevantních předmětů. Plánuje se také zapojení v hodinách anglického a německého jazyka. Škola rozšířila technické zázemí o 2 nové interaktivní tabule, celkem jich používá 9.

více informací o škole a o jejím zapojení do projektu, fotografie.ZŠ Leandra Čecha, Nové Město na Moravě

Ilustrační fotoProjektu VZDĚLÁNÍ21 se účastníu16 žáků šestého ročníků a jejich učitelé. Škola se zapojila ve školním roce 2010/2011. "S novými technologiemi v rámci projektu „Vzdělání 21" se seznamují nejen žáci, ale i naši učitelé. Ti si vyzkoušeli svoji roli nejen z pozice učitele, ale i žáka", řekl ředitel školy, Mgr. Jan Krakovič.


více informací o škole a o jejím zapojení do projektuZŠ Mládeže 3, Znojmo

Ilustrační fotoDo projektu VZDĚLÁNÍ21 se ve školním roce 2010/11 zapojily 2 třídy šestého ročníku díky finančním zdrojům získaným v rámci programu „EU Peníze školám"zapojila jako čtvrtá v republice. "Kluci ze sportovní třídy 6.D na Základní škole ulice Mládeže ve Znojmě poslali panu řediteli dopis. Je v něm sepsána prosba,zda by jim škola místo tištěných učebnic nepořídila k učení netbooky", komentuje ředitel školy, Mgr. Jaromír Jiral.

více informací o škole a o jejím zapojení do projektu


10. základní škola Plzeň

ilustrační foto

10. základní škola v Plzni, nám. Míru 6, jako jediná v Plzeňském kraji se zapojila do projektu ve školním roce 2011/2012. Do projektu VZDĚLÁNÍ21 se zapojil 6. ročník. Žáci budou využívat komplexní, vzdělávací systém FlexiLearn, který umožňuje a podporuje i domácí výuku ve formě jednotného, digitálního prostředí.

více informací o škole a jejím zapojení do projektu

Nominace pro naši knihu Klárka hezky povídá

S radostí oznamujeme, že naše kniha Klárka hezky povídá postoupila do užšího výběru soutěže Nejkrásnější ...

12. 03. 2015
Více »

Brzdou digitálního vzdělávání nejsou peníze, ale hlavně malá podpora učitelů

Pro úspěšný přechod školy z učebnic na počítače jsou zásadní tři věci: připravení učitelé, fungující ...

24. 06. 2013
Více »

Extreme Collaboration - žáci, zapojte se do výuky!

Už jste vyzkoušeli nový prvek Extreme Collaboration (XC) pro SMART Notebook, který umožňuje žákům zapojit se ...

30. 05. 2013
Více »

Svět knihy 2013

Od 16. do 19. května 2013 proběhl na pražském holešovickém výstavišti další ročník knižního veletrhu Svět ...

15. 05. 2013
Více »

Jaká je vaše volba - tištěná nebo elektronická kniha?

Listujete raději papírovými knihami, nebo dáváte přednost knihám v elektronické podobě? Napište o tom a svůj ...

11. 03. 2013
Více »