Hlavní navigace

Univerzita Karlova

Nakladatelsv Fraus
intel Microsoft | Partnei ve vzdln
AVMEDIA | komunikace obrazem
Hewlett Packard

Modern vyuovn
Akademie modernho vzdlvn Heran Jan

Drobečková navigace

Drobečková navigace

Obsah stránek

Popis projektu

Projekt VZDĚLÁNÍ21 hledá efektivní cesty zapojení moderních technologií do výuky na českých základních školách. Zároveň ověřuje a dokumentuje jejich reálný přínos pro žáky, učitele i školy samotné.

Cílem projektu je nabídnout českým školám ověřený, ucelený systém nasazení počítačů do každodenní výuky. Pracuje na ucelené koncepci výuky, postavené na kvalitním vzdělávacím obsahu v propojení s moderními, interaktivními technologiemi. Zapojené pilotní školy nabízejí příklady dobré praxe - praktické a funkční vzory pro další zájemce.

Časový harmonogram

 • září 2009 - zahájení pilotní fáze projektu na třech základních školách
 • únor 2010 - první dílčí hodnocení výsledků
 • červenec 2010 - vyhodnocení výsledků projektu v prvním školním roce realizace
 • září 2010 - rozšíření projektu na dalších dvou základních školách
 • září 2011 - rozšíření projektu na druhý stupeň základních škol

 

Pilotní fáze projektu

Pilotní fáze byla koncipována jako srovnávací studie klasické výuky a výuky systémem VZDĚLÁNÍ21. V každé škole byly proto na počátku vybrány dvě šesté třídy. V jedné probíhá výuka standardním způsobem s využitím tištěných učebnic a interaktivní tabule. Ve druhé systémem VZDĚLÁNÍ21, tedy každý žák má k dispozici netbook vybavený interaktivními učebnicemi pro práci ve škole i doma.

Žáci ze šestých tříd pokračují v novém režimu výuky až do ukončení studia v devátém ročníku. Do projektu se průběžně zapojují "nové" šesté třídy a mnohé další školy implementují interaktivní výuku s využitím informací získaných v projektu VZDĚLÁNÍ21.

Partneři projektu

Projekt vznikl ve spolupráci partnerských firem Nakladatelství Fraus, AV MEDIAHewlett-Packard,IntelMicrosoft

Odborný garant, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, sleduje průběh projektu po celé jeho čtyřleté období a podílí se na vyhodnocení výsledkůPrůběžné, hodnotící zprávy, dokumentující přínosy i úskalí při zavádění informačních technologií do výuky, jakož i ankety a další  informace jsou k dispozici v sekci Hodnocení projektu.

Vize

Informační společnost klade na učitele a jejich žáky značné nároky na způsoby výuky a práci s moderními technologiemi. Zároveň ale nabízí rozšíření možností i zefektivnění procesů vzdělávání. Metodika výuky s profesionálně připraveným vzdělávacím obsahem, která je založena na zapojení žáků do procesu výuky interaktivní formou s využitím ICT nástrojů, pomáhá těmto výzvám čelit. V současné době se tato nová forma ve školách postupně a úspěšně zavádí.

Snadná dostupnost informačních technologií umožňuje další rozšíření interaktivní výuky. Vytvoření společného digitálního prostoru osobních učitelských a žákovských počítačů notebooku/netbooku s kvalitním vzdělávacím obsahem je spolu s interaktivní formou výuky dalším smysluplným využitím ICT nástrojů.

Profesionální vzdělávací obsah je využíván, upravován a přizpůsobován pro potřeby každého jednotlivého učitele i žáka. Systém je navzájem propojen (WiFi, Internet) a umožňuje učiteli aktivně řídit práci celé třídy. Samozřejmostí je individuální i skupinové zapojení žáků do výuky, cílená domácí příprava, efektivní testování a hodnocení a v neposlední řadě aktivní sdílení výsledků a informací s rodiči.

Mise

 • efektivní spolupráce jednotlivých článků vzdělávacího procesu: učitelů-žáků-rodičů pomocí moderních, informačních a komunikačních technologií
 • systematické vzdělávání založené na jasné koncepci, respektující požadavky učitelů, žáků i rodičů
 • počítač je nejen „hračka" pro děti nebo pracovní prostředek, ale i aktivní nástroj vzdělávání
 • digitální výuka je běžná forma vzdělávání na základních a středních školách
 • využívání profesionálně připraveného výukového obsahu s možností jeho přizpůsobování potřebám a požadavkům učitelů a žáků
 • motivace učitelů k efektivnímu využívání interaktivní výuky

 

Cíle

 • ověřit možnosti zapojení a využití moderních informačních technologií ve vzdělávání na základních a středních školách na základě použití profesionálně připraveného výukového a testovacího obsahu
 • zajistit objektivní porovnání nových způsobů výuky s běžnými postupy formou testování a statistického a analytického vyhodnocení
 • vytvářet metodické postupy a didaktické návody na efektivní zapojení elektronického obsahu a informačních technologií do výuky a vzdělávání

 

 

Nominace pro naši knihu Klárka hezky povídá

S radostí oznamujeme, že naše kniha Klárka hezky povídá postoupila do užšího výběru soutěže Nejkrásnější ...

12. 03. 2015
Více »

Brzdou digitálního vzdělávání nejsou peníze, ale hlavně malá podpora učitelů

Pro úspěšný přechod školy z učebnic na počítače jsou zásadní tři věci: připravení učitelé, fungující ...

24. 06. 2013
Více »

Extreme Collaboration - žáci, zapojte se do výuky!

Už jste vyzkoušeli nový prvek Extreme Collaboration (XC) pro SMART Notebook, který umožňuje žákům zapojit se ...

30. 05. 2013
Více »

Svět knihy 2013

Od 16. do 19. května 2013 proběhl na pražském holešovickém výstavišti další ročník knižního veletrhu Svět ...

15. 05. 2013
Více »

Jaká je vaše volba - tištěná nebo elektronická kniha?

Listujete raději papírovými knihami, nebo dáváte přednost knihám v elektronické podobě? Napište o tom a svůj ...

11. 03. 2013
Více »